гр. Клисура

В гр. Клисура 116 KWP система беше инсталирана на 11.05.2012 г и произвежда високи соларни добиви до сега. Фотоволтаичните модули са Canadian Solar CS6P 245W.

 

Снимки и информация за обекта може да видите по-долу:

 

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в гр. Клисура
Детайли за обекта в гр. Клисура
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:2 х70,56kW
PV модули:Canadian Solar CS6P 245W
Инвертори:SMA SMC 7000 TL