гр. Кърджали

Покривна фотоволтаична електроцентрала беше изградена на 25.04.2012 г. в гр. Кърджали.
Инсталираната мощност на централата е 197 kWp. За изграждане на системата са използвани модули Canadian Solar CS6P 245W и инвертори Fronius IG Plus 120V-3 и Fronius IG Plus 150V-3.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в гр. Кърджали
Детайли за обекта в гр. Кърджали
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:197,47kW
PV модули:Canadian Solar CS6P 245W
Инвертори:Fronius IG Plus 120V-3
Fronius IG Plus 150V-3