Eлсол с комплексни решения за правилно експлоатиране на ФвЕЦ

 

В отговор на световната трансформация и нарастващото използване на възобновяеми източници на енергия, ясната мисия на Елсол ООД e да предостави надеждно ниво на обслужване, съчетано с професионализъм и доказано качество на предлаганите продукти.

 

Всичко от – до!

 


Елсол ООД е доставчик на цялостни инженерингови решения за създаване и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали – от избор на подходящ терен, изготвяне на проект, логистика, до монтаж и поддръжка на крайния продукт.

3 месеца = 12 централи


През месец декември миналата година Елсол започна изграждане на 12 фотоволтаични централи. Въпреки лошите метеорологични условия с общи усилия на целия екип те са завършени в края на месец февруари 2012 година. 5 от централите се намират в с. Маломирово и пет в с. Добрич, община Елхово. Останалите 2 обекта са в с. Тенево и с. Тамарино.


Всички проекти се изпълняваха паралелно, като инсталираната мощност за 12-те централи е 800 kWp.
За реализацията на фотоволтаичните централи са използвани поликристални фотоволтаични модули Canadian Solar CS6P 245P и Canadian Solar CS6P 235P. Използваните инвертори са SMA 7 000 TL и SMA 5 000 TL. С това изпълнените обекти от Елсол стават 15.

 


Едновременно с изпълнението на проектите Елсол достави фотоволтаични модули Canadian Solar CS6P 235Р с обща мощност 3,3 MWp за обект в с. Труд и подписа договор за доставка до 15 Април 2012 на 3,4 MWp Hanwha Solar – SF220 | Poly x-tra-245Wp.

 

В края на месец февруари Елсол откри 4 строителни площадки. 3 от тях се намират в с. Голец и една в с. Ново Кономлади. Общата мощност е 365 kWp.
Паралелно с това от средата на месец март започна изграждането на още 6 проекта с обща мощност почти 2 MW, което ще нареди фирмата ни сред лидерите на българския пазар за проекти с мощност до 200 kWp.

 

Професионализмът е наша цел!

 


Ние комбинираме професионално управление на операциите с поддръжка за осигуряване на непрекъсната оптимизация на производството на фотоволтаичната електроцентрала. Предлагаме широка гама от услуги, които могат да бъдат подбрани и комбинирани в съответствие с Вашите индивидуални нужди.
Елсол ООД предлага всичко необходимо за доброто функциониране на фотоволтаичната електроцентрала.

 


За постигане на крайната цел, а именно предоставяне на висококачествени енергийни решения, внимателно оценяваме всеки един от предлаганите продукти, което позволява да гарантираме тяхната максимална ефективност. Нещо повече, ангажираността на персонала ни създава възможност за най-бързо и ефикасно обслужване.

Leave a Reply