Solar panel and sun
Слънцето е идеален източник на енергия

Енергия от слънцето

 

Фотоволтаици: преобразуват слънчевата енергия в електричество

Имайки фотоволтаична електроцентрала на Вашия покрив се освобождавате от плащането на електроенергия. Слънчевата енергия е безплатна и винаги ще бъде. Фотоволтаиците се свързват с метода на генериране на електричество от слънчевата енергия. Фотоволтаичната система поддържа чиста околната среда чрез начина на преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Електричеството можете да използвате за собствено потребление или да сключите договор за продажба с електроразпределителното дружество.

 

Предимства на произвежданата фотоволтаична енергия:

  • Слънчевата енергия е безплатна, достъпна навсякъде и почти неизчерпаема.
  • Слънчевата енергия е без вредни емисии.
  • Фотоволтаичната система намалява емисиите на въглероден диоксид в атмосферата.
  • Използването на слънчева енергия Ви предпазва от покачващите се цени на енергията.
  • Днес висококачествените системи имат експлоатационен живот повече от 30 години. Фотоволтаичните решения на Елсол позволяват да се възползвате от всички тези предимства.