customers_banner
Инсталиране нашите продукти в световен мащаб

За Елсол ООД

 

Ясната мисия на Елсол ООД e да предостави надеждно ниво на обслужване, съчетано с професионализъм и доказано качество на  предлаганите  продукти.
Днес ние сме един доставчик на цялостни инженерингови решения за създаване и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали – от избора на подходящ терен, изготвяне на проект, логистика и обезпечаване на необходимите материали, до монтаж и поддръжка на крайния продукт. От създаването на фирмата ние следваме едно предизвикателство – да бъдем все по-добри в удовлетворяването на нуждите на нашите клиенти.

За да постигнем крайната цел, а именно предоставяне на висококачествени енергийни решения, ние внимателно оценяваме всеки един от предлаганите продукти, което ни позволява да сме в състояние да гарантираме тяхната максимална ефективност. Нещо повече, ангажираността на нашият персонал създава възможност за най-бързо  и ефикасно обслужване.

Фирмата ни извършва техническо обслужване и оптимизиране работата на вече изградени фотоволтаични централи. Екипът ни не само наблюдава всички компоненти, но също така извършва навременна поддръжка. Незабавно реагираме в случай на повреда, за да се минимизира престоя.

Елсол ООД предлага всичко необходимо за доброто функциониране на фотоволтаичната електроцентрала. Продуктовата гама обхваща всички области на фотоволтаици:

  • Цялостни фотоволтаични системи
  • Соларни модули
  • Инвертори
  • Монтаж на системи
  • Соларни инсталации на търговски сгради

Предлагаме точните продукти и услуги, които отговарят на изискванията на нашите клиенти.

Ние инсталираме нашите продукти в световен мащаб и предлагаме специални решения за специфични пазари.