How-it-works-2a_1_ 1014x400px
Преобразувайте слънчевата енергия в електричество

Как работи ФЕЦ?

 

С цялостна фотоволтаична електроцентрала Елсол Ви предоставя ключови решения, които се отличават с перфектно съчетание на компонентите за дългосрочно използване на слънчевата енергия.
Соларните модули на Вашия покрив преобразуват слънчевата светлина в прав ток (DC), който се преобразува в променлив ток (AC) с помощта на инвертор (2). Електромерът (3) отчита количеството на слънчевата енергия произведена от Вашата фотоволтаична електроцентрала и го подава в домашната електрическа мрежа или към обществената мрежа.

”Използвай

Можете да използвате произведената енергия и да се освободите от покачващите се цени на електроенергията. Не е нужно да продавате произведената енергийна мощност, можете да я използвате за собствено потребление. Ако подавате електрическа енергия към мрежата на електрическото дружество електромер (4) отчита подадената енергия и ще получите определеното възнаграждение.

   

”Винаги

Ако имате нужда от повече електроенергия от тази, която произвежда фотоволтаичната електроцентрала, може да получите допълнително захранване, както обикновено от електроразпределителното дружество. Това потребление се измерва от електромер (4).

   

”Различни

По-голямата част от фотоволтаичните електроцентрали са монтирани върху покривите на частни и търговски сгради. Елсол Ви дава подходящите системи за всички видове покриви:

Системи „на покрив”

Соларните модули са монтирани на съществуваща повърхност на покрива с алуминиева конструкция. Системите на покрив могат да бъдат инсталирани на различни видове покриви и с всеки тип покривно покритие.

Системи „в покрив”

Този тип системи интегрират фотоволтаичната система директно в покрива. Соларните модули заменят традиционните керемиди, като по този начин намаляват разходите и осигуряват естетическа хомогенна повърхност на покрива.

Системи „плосък покрив”

Плоски покривни системи се предлагат в голямо разнообразие от ъгли на терена и могат да бъдат персонализирани да отговарят на всяко изискване. Монтажа на панелите е с алуминиева конструкция.