Kolko_Energia
Основни изисквания за получаване на електрическа енергия

Колко енергия може да произвежда?

Възможно е да произвеждате значително количество електрическа енергия с фотоволтаична система. Производителността, която може да бъде генерирана на Вашия покрив зависи от шест фактора:

”1.

Колкото повече площ имате на разположение, толкова повече електричество може да произведете. Изходящата енергия се измерва в kWp, която максимална мощност се получава при стандартни условия. Система от 1 kWp (съответстваща на площ около 8 до 10 квадратни метра заета със слънчеви панели) произвежда между 850 и 1100 kWh електроенергия годишно. Тази стойност зависи и от други фактори.

   

”2.

Годишната слънчева радиация варира в зависимост от региона и времето (около +-10% годишно). Докато слънцето е високо, дните са по-дълги през лятото и има по-високо ниво на вятъра, което позволява на панелите да се охлаждат и системата да функционира по-ефективно.

   

”3.

Ориентацията и повърхността на покрива играят голяма роля при производителността на вашата фотоволтаична система.  В идеалния случай той трябва да е южен с ъгъл 30о. Въпреки това има допълнителен марж за ефективно функциониране. Ориентацията на покрива може да бъде на изток или на запад най-много 50о от юг и ъгъл на покрива от 20о до 50о. Можете да промените ориентацията и ъгъла на разположение на модулите с монтажна система.

   

”4.

Ако е възможно за по-голяма ефективност трябва да избегнете сенки върху покрива. Когато планирате системата имайте в предвид предмети, които хвърлят сенки като дървета, антени, комини, съседни сгради и др.

   

”5.

Ефективността на фотоволтаичната електроцентрала зависи до голяма степен от панелите.

Има три вида панели:

-Монокристални панели (особено високо качество и висока ефективност)

-Поликристални панели (високо качество и висока ефективност)

-Тънкослойни панели (по-икономични, но не толкова ефективни)

   

”6.

Планирането и инсталирането на фотоволтаична електроцентрала изисква специализирани познания. Следователно трябва да изберете за монтажа квалифицирани специалисти. Партньорите на Елсол получават цялостно обучение, както и се запознават със системата за планиране и контрол.