Доверието е добре, контролът е още по-добре

Тестване на качеството

 

В Елсол изискваме от доставчиците си сертификати от международно признати лаборатории за извършени тестове на произвежданото от тях фотоволтаично оборудване.