professionals_banner
Нашата цел е предоставяне на висококачествени енергийни решения

За Елсол ООД

 

Ясната мисия на ЕЛСОЛ ООД e да предостави надеждно ниво на обслужване, съчетано с професионализъм и доказано качество на  предлаганите  продукти.


Днес ние сме един доставчик на цялостни инженерингови решения за създаване и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали – от избора на подходящ терен, изготвяне на проект, логистика и обезпечаване на необходимите материали, до монтаж и поддръжка на крайния продукт. От създаването на фирмата ние следваме едно предизвикателство – да бъдем все по-добри в удовлетворяването на нуждите на нашите клиенти.


За да постигнем крайната цел, а именно предоставяне на висококачествени енергийни решения, ние внимателно оценяваме всеки един от предлаганите продукти, което ни позволява да сме в състояние да гарантираме тяхната максимална ефективност. Нещо повече, ангажираността на нашият персонал създава възможност за най-бързо  и ефикасно обслужване.


Фирмата ни извършва техническо обслужване и оптимизиране работата на вече изградени фотоволтаични централи. Екипът ни не само наблюдава всички компоненти, но също така извършва навременна поддръжка. Незабавно реагираме в случай на повреда, за да се минимизира престоя.
Елсол ООД предлага всичко необходимо за доброто функциониране на фотоволтаичната електроцентрала.