professionals_banner
Елсол с доказано качество на продутките си

История на компанията

 

Елсол ООД е създадена през 2008 година.


Успехът на Елсол не е случаен. От самото начало, нашата цел е предоставяне на висококачествени енергийни решения.
Ние предоставяме цялостни инженерингови решения за изграждане и поддържане на фотоволтаична централа. През последните години зелените енергийни технологии се развиват все по-интензивно – стават по-достъпни и икономически изгодни в дългосрочен план, при ниски експлоатационни разходи.

Елсол се стреми да осигури на хората чиста и надеждна енергия. Бизнес модела на Елсол ООД се базира на иновации, качество, отговорност, работа в екип и креативност. Елсол ООД развива бизнеса си с крайна цел създаване на благоприятна среда, основана на силни ценности, споделяни от всички.

От 2012 освен с изграждане и поддържане на фотоволтаични централи фирмата се насочва и към развитие на средствата за мобилност задвижвани от електрическа енергия. Създава се и идея за предвижване с електрически велосипеди.

В отговор на нарастващото използване на възобновяеми енергийни източници екипът на Елсол ООД се насочва и към проекти за улично осветление. То е важен фактор за съвременния човек. Доброто улично осветление е важна предпоставка за безопасно движение на моторни превозни средства вечерно и нощно време, повишаване сигурността, увереността и спокойствието на пешеходците. Ако се използва правилно, слънчевата светлина може да се предостави високо качество на осветление.