Ние ще Ви запознаем с елементите на слънчевите съоръжения

Обучение

Целта на нашето фотоволтаично обучение е да дадем на нашите клиенти познания за слънчеви съоръжения при проектиране и монтаж на жилищни и търговски фотоволтаични системи.