professionals_banner
Соларни модули - източници на електричесво

Соларни модули

 

Соларният модул се състой от свързани една с друга фотоволтаични клетки. Соларните модули може да се използват като компонент от по-голяма фотоволтаична система за генериране и доставка на електричество в търговски и жилищни приложения.

Има монокристални, поликристални и тънкослойни панели.

Трите вида се различават по отношение на вида, начина на производство, както и по ефективност.
Монокристалните панели са изработени от един кристал силиций, както показва и името им. Това са традиционните слънчеви панели. Тяхната ефективност варира от 15 на сто до 20 на сто, а понякога дори по-висока. Те могат да преобразуват между 15 и 20 на сто от слънчевата радиация в електричество.

Поликристалните панели се състоят от много на брой кристали. Те не са толкова ефективни, колкото монокристалните.
Тънкослойните панели са наполовина ефективни в сравнение с останалите два вида. Поради изключително тънкия слой от силиций, те изискват по-голяма повърхност, за да се постигне определен резултат. Тяхното ценово предимство е толкова ниско, в сравнение с най-новите кристални панели, което едва ли си струва инвестицията.