professionals_banner
Нашата политика за корпоративна социална отговорност

Социална отговорност

 

Нашите цели са да се предотврати и намали замърсяването, да се използват ефективни методи за рационално използване на ресурсите, премахване на рискаи предотвратяване на произшествията, здравословни и безопасни условия на труд за служителите и защита на собствеността, всичко чрез което ще се даде възможностда се установи отлична работна среда.