Всички продукти на Елсол се подлагат на тестове

Тестване на качеството

В Елсол изискваме от доставчиците си сертификати от международно признати лаборатории за извършени тестове на произвежданото от тях фотоволтаично оборудване.