Изпълнени обекти

  • Фотоволтаичен парк в Румъния Фотоволтаичен парк в Румъния

    В началото на месец май започна изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 9,3 MW намиращ се до гр. Титу, Римъния.  ...

  • С. Добрич

      Фотоволтаични електроцентрали, 70 kWp Две фотоволтаични електроцентрали с мощност 70 kWp всяка, бяха завършени на 01.02.2012 г. За изграждането на системите бяха използвани модули Canadian Solar CS6P 245W и инвертори SMA SMC 7000 TL.   payday loan cash advance canada             Фотоволтаични електроцентрали, 62 kWp Две фотоволтаични електроцентрали с […]...

  • С. Марикостиново

    Покривна фотоволтаична електроцентрала беше свързана към мрежа в с. Марикостиново. Изграждането на централата беше завършено на 25.06.2012 г. Използваните модули са Canadian Solar CS6P 235W, а инверторите Solarmax 10MT.            ...