С. Добрич

 

Фотоволтаични електроцентрали, 70 kWp

Две фотоволтаични електроцентрали с мощност 70 kWp всяка, бяха завършени на 01.02.2012 г. За изграждането на системите бяха използвани модули Canadian Solar CS6P 245W и инвертори SMA SMC 7000 TL.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Добрич
Детайли за обекта в с. Добрич
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:2 х70 kWp
PV модули:Canadian Solar CS6P 245W
Инвертори:SMA SMC 7000 TL

 

Фотоволтаични електроцентрали, 62 kWp

Две фотоволтаични електроцентрали с мощност 62 kWp всяка бяха завършени на 08.02.2012 г. За изграждането на системите бяха използвани модули Canadian Solar CS6P 235W и инвертори SMA SMC 5000 TL.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Добрич
Детайли за обекта в с. Добрич
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:2 х62 kWp
PV модули:Canadian Solar CS6P 235W
Инвертори:SMA SMC 5000 TL

 

Фотоволтаична електроцентрала, 52 kWp

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 52 kWp беше завършена на 05.02.2012 г. Използвани са модули Canadian Solar CS6P 235W и инвертори SMA SMC 5000 TL.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Добрич
Детайли за обекта в с. Добрич
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:52 kWp
PV модули:Canadian Solar CS6P 235W
Инвертори:SMA SMC 5000 TL

Leave a Reply