с. Жребино

Висококачествените панели в с. Жребино произвеждат обща мощност 66,24 kWp. Цялата система (PV модули: IBC 230 Poly Sol TE и инвертори Fronius 60HV) за преобразуване на слънчевата енергия в постоянен ток е инсталирана през м. юни 2011 г.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Жребино
Детайли за обекта в с. Жребино
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:66,24kWp
PV модули:IBC 230 Poly Sol TE
Инвертори:Fronius 60HV
YOC:Юни 2011 г.