Защита на лични данни

 

Лични данни

Ние не събираме лични данни за потребителите, освен ако те не ги предоставят. Това може да бъде в случай на запитване или регистрация. Данните, които се предоставят се обработват само за статистически цели.
Елсол ООД няма да предоставя Вашите лични данни на трети лица по каквато и да е причина, освен ако нямаме съгласието ви.

 

Сигурност

Ние се стремим да прилагаме технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или промяна, неразрешено разкриване или достъп.

 

Информация и възражения

Може да отмените съгласието си за събиране и съхранение на лични данни от Елсол ООД. Ако искате да направите това, моля пишете на адреса, посочен по-долу.

 

Актуализации

Ние си запазваме правото да правим промени в Политика за защита на личните данни във времето. Всяка промяна ще бъде публикувана на този сайт.

 

Контакт

В случай на въпроси по отношение на нашата политика за поверителност, моля пишете на sales@elsol-bg.com.