Отличителни черти

 

Елсол ООД
Адрес и седалище на управление – гр. Пловдив, бул. Дунав 77, България
e-mail: sales@elsol-bg.com

Елсол ООД полага максимални усилия, за да съхранява цялата информация на интернет страницата си. Елсол ООД си запазва правото да прави промени или допълнение към предоставената информация по всяко време без предизвестие.

 

Освобождаване от отговорност

Елсол ООД използва връзки към други интернет страници в този сайт.
Елсол ООД няма контрол върху проектирането или съдържанието на всички страници, към които са предвидени връзки и изрично отхвърля каквато и да било отговорност или отговорност за съдържанието на тези страници.

 

Авторско право

Информацията, данните, текстовете, части от текстове или изображенията не могат да бъдат копирани или използвани по какъвто и да е начин без предварителното разрешение на Елсол ООД.