Изпълнени обекти

Фотоволтаичен парк в Румъния

Фотоволтаичен парк в Румъния

В началото на месец май започна изграждането на фотоволтаичен парк с мощност 9,3 MW намиращ се до гр. Титу, Римъния.

 

С. Добрич

 

Фотоволтаични електроцентрали, 70 kWp

Две фотоволтаични електроцентрали с мощност 70 kWp всяка, бяха завършени на 01.02.2012 г. За изграждането на системите бяха използвани модули Canadian Solar CS6P 245W и инвертори SMA SMC 7000 TL.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Добрич
Детайли за обекта в с. Добрич
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:2 х70 kWp
PV модули:Canadian Solar CS6P 245W
Инвертори:SMA SMC 7000 TL

 

Фотоволтаични електроцентрали, 62 kWp

Две фотоволтаични електроцентрали с мощност 62 kWp всяка бяха завършени на 08.02.2012 г. За изграждането на системите бяха използвани модули Canadian Solar CS6P 235W и инвертори SMA SMC 5000 TL.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Добрич
Детайли за обекта в с. Добрич
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:2 х62 kWp
PV модули:Canadian Solar CS6P 235W
Инвертори:SMA SMC 5000 TL

 

Фотоволтаична електроцентрала, 52 kWp

Фотоволтаична електроцентрала с мощност 52 kWp беше завършена на 05.02.2012 г. Използвани са модули Canadian Solar CS6P 235W и инвертори SMA SMC 5000 TL.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Добрич
Детайли за обекта в с. Добрич
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:52 kWp
PV модули:Canadian Solar CS6P 235W
Инвертори:SMA SMC 5000 TL

С. Марикостиново

Покривна фотоволтаична електроцентрала беше свързана към мрежа в с. Марикостиново. Изграждането на централата беше завършено на 25.06.2012 г. Използваните модули са Canadian Solar CS6P 235W, а инверторите Solarmax 10MT.

 

 

 

 

 

 

Детайли за обекта в с. Марикостиново
Детайли за обекта в с. Марикостиново
Тип:Свързан към мрежа
Мощност:29 kW
PV модули:SF220-30-1P245
Инвертори:SMA Sunny Tripower 15000 TL – 10